Open menu

Elekta Zorg

Collectieve zorgverzekering voor Elekta medewerkers
Vragen? 010 - 288 44 85

Welke mogelijkheden heb ik om ook na 1 januari nog over te stappen naar de collectiviteit van Elekta?

In een aantal gevallen mag u tussen 1 februari en 1 januari van het volgende kalenderjaar uw huidige zorgverzekering opzeggen:

  • Bij wisseling van werkgever kan de basisverzekering in veel gevallen beëindigd worden. Voorwaarde hierbij is dat u bij zowel uw oude werkgever als uw nieuwe deelneemt aan de collectieve zorgverzekering;
  • Als u 18 jaar bent geworden;
  • Als u uit een militair dienstverband komt;
  • In verband met echtscheiding;
  • Bij tussentijdse aanpassingen in de polisvoorwaarden door de zorgverzekeraar;
  • Als u een zorgverzekering heeft afgesloten bij zorgverzekeraar Zekur of Bewuzt.

Overige vragen