Open menu

Elekta Zorg

Collectieve zorgverzekering voor Elekta medewerkers
Vragen? 010 - 288 44 85

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen omtrent de zorgverzekering. Staat uw vraag hier niet bij?†Stel deze dan aan onze speciale Zorgdesk.

Publicatiedatum: 12 november 2022

Uw zorgverzekering in 2023

Vanaf 1 januari 2023 mogen zorgverzekeraars van de overheid geen collectiviteitskorting op de basisverzekering meer aanbieden. Onterecht wordt er soms gezegd dat collectieve zorgverzekeringen worden afgeschaft. Dat is dus niet waar, de korting op de aanvullende en tandartsverzekeringen blijft namelijk wel bestaan, net als de ruimere dekkingen, die collectieve aanvullende verzekeringen vaak bieden. Er zitten dus nog steeds voordelen aan een collectieve zorgverzekering.

Het verplichte eigen risico in 2023 blijft € 385,-. Het verplichte eigen risico staat voor iedereen vast en houdt in dat elke volwassene de eerste € 385,- aan zorgkosten, die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Hierna worden de zorgkosten pas vergoedt door de zorgverzekeraar. Kinderen betalen geen eigen risico.

Hieronder vindt u de wijzigingen in de basisverzekering.

Er zijn drie wijzigingen in de dekking van de basisverzekering. Deze zullen maar voor een kleine groep verzekerden relevant zijn:

 1. Vergoeding vitamine D vervalt

De vergoeding van (bepaalde vormen van) vitamine D vervalt. Omdat vitamine D voor weinig geld vrij te koop is, heeft de minister besloten dat het niet noodzakelijk is vitamine D vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

 1. Vergoeding van screening aangeboren afwijkingen verandert

De vergoeding van de screening naar chromosomale afwijkingen bij ongeboren kinderen wordt veranderd. De vergoeding van de combinatietest zal komen te vervallen. Deze test werd nog maar weinig gebruikt sinds de introductie van een nieuwe test: de NIPT (niet invasieve preventieve test). De NIPT wordt aan alle zwangere vrouwen aangeboden. Voor vrouwen met een medische indicatie wordt deze vergoed vanuit de basisverzekering en zij hoeven hiervoor in 2023 geen eigen risico te betalen. De vergoeding voor zwangeren zonder medische indicatie verloopt niet via de zorgverzekering, maar wordt betaald door de overheid uit een ander potje. Hiervoor geldt tot 1 april 2023 eigen bijdrage van € 175,-, daarna vervalt deze.

 1. Nieuw medicijn wordt vergoed

Het medicijn Nivolumab wordt vanaf 1 juli 2022 vergoed. Dit middel wordt ingezet bij de behandeling van bepaalde soorten kanker.

Verder is de regeling voor†paramedische herstelzorg na corona†verlengd:

Mensen met langdurige klachten na een coronabesmetting krijgen in ieder geval tot 1 augustus 2023 maximaal de volgende zorg vergoed:

 • Fysio- of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
 • DiŽtetiek: maximaal 7 uur
 • Ergotherapie: maximaal 10 uur
 • Logopedie: zoveel behandelingen als nodig

Aan de vergoeding zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, zo is het verplicht om mee te doen aan onderzoek, is er een verwijzing nodig en is het eigen risico van toepassing.

Eigen risico en eigen bijdrage

Voor iedereen geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is een verplicht bedrag dat iedereen, ouder dan 18 jaar, zelf moet betalen voor zorg uit de basisverzekering. Voor 2023†is het eigen risico vastgesteld op € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- die u aan medische kosten maakt, zelf moet betalen. U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen met maximaal € 500,-. Hoe hoger het eigen risico, des te groter de premiekorting. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de hoogte van de korting.

De zorgverzekering vergoedt medische zorg. U betaalt hiervoor premie, maar voor sommige zorg geldt ook een eigen bijdrage. Dit betekent dat u voor een gedeelte van de behandeling zelf ook moet betalen. Het verschilt hoeveel u moet bijbetalen. Bovendien zijn er twee soorten eigen bijdragen:

De wettelijke eigen bijdrage

De overheid heeft bepaald dat voor sommige zorg een eigen bijdrage betaald moet worden. Dit geldt alleen voor de zorg die onder het basispakket van de zorgverzekering valt. Het bedrag is voor iedereen hetzelfde.

Wanneer u gebruik maakt van de volgende zorg moet u rekening houden met een eigen bijdrage:

 • Vervoer
  Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage.
 • Medicijnen
  De basisverzekering vergoedt de goedkoopste variant van geneesmiddelen. Wanneer u gebruik maakt van een duurdere variant zult u het restbedrag zelf moeten bijbetalen.
 • Kraamzorg
  Voor kraamzorg geldt een wettelijke eigen bijdrage.
 • Hulpmiddelen

Voor bovengenoemde eigen bijdragen kunt u zich vaak aanvullend verzekeren. Hoeveel verzekerd is hangt af van de aanvullende verzekering die u kiest.

Bijdrage voor kosten die hoger zijn dan de maximale vergoeding van de verzekeraar
Voor bepaalde vormen van zorg zijn (jaarlijks) maximale vergoedingen vastgesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor diŽtetiek: u krijgt per jaar maximaal 3 uur diŽtetiek vergoed vanuit de basisverzekering. Ontvangt u meer dan 3 uur zorg, dan moet u zelf de extra kosten betalen, tenzij u hiervoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorg krijgt u geen rekening van uw zorgverzekeraar toegestuurd:

 • Zorg door de huisarts.
 • Alle zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed.
 • Verloskundige zorg.
 • Kraamzorg.
 • Wijkverpleging
 • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld borstkankeronderzoek).
 • De griepprik voor risicogroepen.
 • Zorg en tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar.

Over de collectieve zorgverzekering

Als u op dit moment al deelneemt aan een van de collectiviteiten die worden aangeboden op deze website en u wilt niets veranderen aan uw verzekering, dan hoeft u niks te doen. Het collectief loopt automatisch door. U hoeft dit niet opnieuw aan te vragen.

Toch raden wij u aan om een keer per jaar onze vergelijkingstool in te vullen om na te gaan of u nog steeds de beste en voordeligste verzekering heeft voor uw wensen en behoeften.

Ook als u al verzekerd bent bij†een deelnemende zorgverzekeraar, kunt u gebruik maken van dit aanbod. Wij vragen u dan om dit formulier in te vullen.†Wij zullen dan zorgen dat u wordt aangemeld voor het collectief van uw werkgever bij uw verzekeraar.

Wat er gebeurt verschilt per verzekeraar. We zien in de praktijk twee opties:

1. U mag het jaar afmaken met korting (en eventuele extra vergoedingen). Aan het eind van het jaar krijgt u een aanbod op individuele basis voor het volgende jaar. U heeft dan de mogelijkheid om over te stappen of uw verzekering te wijzigen. Zo werkt het bijvoorbeeld bij CZ en VGZ.
2. Uw korting (en uw eventuele extra vergoedingen) vervallen na uw uitdienstdatum of per de eerste van de volgende maand. U krijgt een individuele polis en u heeft niet de mogelijkheid om iets te veranderen op dat moment. Soms kunt u wel deelnemen aan een ander collectief. U dient hier zelf stappen voor te nemen. Aan het eind van het jaar heeft u de mogelijkheid om over te stappen of om uw verzekering te wijzigen. Zo werkt het bijvoorbeeld bij Zilveren Kruis, Menzis, a.s.r., ONVZ en Aevitae.

Of u meteen al kunt deel gaan nemen aan het collectief hangt af van uw huidige situatie:

 1. U bent al verzekerd bij een van de verzekeraars van het collectief

U kunt vanaf de eerste van de volgende maand deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van uw nieuwe werkgever. Wij vragen u dan om dit formulier in te vullen. Wij zullen dan zorgen dat u wordt aangemeld voor het collectief van uw werkgever bij uw verzekeraar.

 1. U bent collectief verzekerd via uw vorige werkgever

Indien u wisselt van werkgever, kunt u per uitzondering gedurende het jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Er zijn een aantal voorwaarden:

 • U bent op dit moment collectief verzekerd via uw vorige werkgever
 • Uw nieuwe werkgever biedt ook een collectieve zorgverzekering aan.
 • U stapt over binnen 30 dagen na het ingaan van uw nieuwe arbeidscontract.

Voldoet u aan de bovenstaande voorwaarden? Dan u kunt overstappen gedurende het jaar. Wilt u overstappen? Maak gebruik van onze keuzehulp.

 1. U bent nu individueel verzekerd bij een andere verzekeraar of u bent collectief verzekerd bij een andere verzekeraar op een andere manier dan via uw vorige werkgever

Helaas is het in dit geval niet mogelijk om gedurende het jaar over te stappen. Elk jaar heeft u in november en december de gelegenheid om uw zorgverzekering te wijzigen. U kunt dan op deze site meer informatie vinden over het collectieve aanbod en de overstap maken.

Bekijk hier de verzekeraar(s) die deelnemen aan de zorgcollectiviteit en welke kortingen er gelden. Wilt u direct het collectieve aanbod vergelijken met uw huidige verzekering? Dat kan via onze keuzehulp.

De collectieve zorgverzekering is een secundaire arbeidsvoorwaarde van uw werkgever (in sommige gevallen verloopt de collectiviteit via de branchevereniging, waar uw werkgever lid van is). De collectieve verzekering is dus in eerste instantie bedoeld voor de werknemers, maar ook gezinsleden kunnen hiervan mee profiteren. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van wie er mogen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering:

 • Werknemers van een werkgever die een collectieve zorgverzekering aanbiedt, of van werkgevers die lid zijn van een branchevereniging die een collectieve zorgverzekering aanbiedt
 • Partners van werknemers, die op hetzelfde adres wonen
 • Thuiswonende kinderen van werknemers, ook als zij ouder zijn dan 18 jaar (sommige verzekeraars hanteren een maximumleeftijd van 30 jaar)
 • Uitwonende kinderen van werknemers (sommige verzekeraars hanteren de voorwaarde dat uitwonende kinderen alleen gebruik mogen maken van het collectief zo lang ze studeren)

De collectieve verzekering is onder andere niet bedoeld voor:

 • Gezinsleden, wanneer de werknemer zelf niet deelneemt aan de collectieve zorgverzekering
 • Ouders van werknemers
 • Verdere familie dan gezinsleden

Algemene vragen over de zorgverzekering

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een wijziging op uw bestaande polis wilt doorvoeren. Dit kunt u bij de meeste verzekeraars gemakkelijk doen:

Staat uw verzekeraar hier niet bij? Kijkt u dan op de website van uw verzekeraar.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende of tandartsverzekeringen mogen zij aanvragen weigeren. In de praktijk zien we dat sommige verzekeraars voor de meest uitgebreide pakketten een medische selectie uitvoeren. Op basis van een gezondheidsverklaring van uw (tand)arts of een vragenlijst over uw gezondheid wordt bepaald of u geaccepteerd wordt voor de betreffende aanvullende verzekering. Sommige verzekeraars hanteren hierbij een “Gelijk-overregeling”: als u kunt aantonen dat u bij uw huidige zorgverzekeraar ook de meest uitgebreide aanvullende (tandarts)verzekering heeft, dan kunt u zonder selectie het uitgebreide pakket afsluiten.

Sommige verzekeraars bieden naast een natura- en restitutieverzekering ook een goedkope variant van de naturaverzekering aan. In de naam van de polis staat vaak iets van “bewust”, “voordelig”, “selectief” of “budget”. Wanneer u voor deze verzekering kiest, let u dan op het volgende:

 • Er zijn vaak minder zorgverleners gecontracteerd. Soms kunt u niet in alle ziekenhuizen terecht.
 • Vergoeding bij een niet-gecontracteerde zorgverleners is vaak minder (bijvoorbeeld 65%)
 • Betaling is in de meeste gevallen alleen per automatische incasso.
 • U kunt uw zaken meestal alleen online regelen.
 • Soms kunt u hulpmiddelen en medicijnen alleen via internet bij aangewezen leveranciers bestellen.

Bekijk voordat u deze verzekering afsluit goed de voorwaarden.

Ja, zorgverzekeraars zijn verplicht door de Zorgverzekeringswet om iedereen voor de basisverzekering te accepteren. Jong, oud, ziek, chronisch ziek, ze mogen geen onderscheid maken. Een zorgverzekeraar kan echter wel uw overstap of deelname aan een collectief weigeren als u een betalingsachterstand heeft.

Alleen voor de meest uitgebreide aanvullende (tandarts)verzekeringen kan een medische selectie plaatsvinden. Sommige verzekeraars hanteren hierbij een “Gelijk-overregeling”: als u kunt aantonen dat u bij uw huidige zorgverzekeraar ook de meest uitgebreide aanvullende (tandarts)verzekering heeft, dan kunt u zonder selectie het uitgebreide pakket afsluiten.

Met een restitutieverzekering krijgt u meer vrijheid in het kiezen van een zorgaanbieder. Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgaanbieders, hierin staan onder andere afspraken over prijs en kwaliteit. Zorgverzekeraars sluiten contracten met veel zorgverleners, maar niet met allemaal. Als u een restitutieverzekering heeft en u gaat naar een zorgverlener met wie geen contract is afgesloten, krijgt u toch uw nota vergoed. Omdat u naar zorgaanbieders kunt gaan waarmee de verzekeraar geen prijsafspraken heeft gemaakt, heeft de zorgverzekeraar minder invloed op de gemaakte kosten. Hierdoor is de premie van de restitutiepolis meestal hoger dan die van een naturaverzekering.

Restitutieverzekering: de voordelen

 • U kunt zelf kiezen naar welke zorgaanbieder u gaat.
 • U krijgt in principe van alle zorgaanbieders de kosten vergoed.

Restitutieverzekering: de nadelen

 • U betaalt meer dan voor een naturaverzekering.
 • De verzekeraar heeft geen speciale afspraken gemaakt met zorgverleners over prijs, kwaliteit en service.

In het geval van niet gecontracteerde zorg, krijgt u het marktconforme tarief vergoed. Dit kan lager liggen dan de werkelijk gemaakte kosten. Bijvoorbeeld: uw fysiotherapeut kost € 45,-. Uw restitutiepolis vergoedt een marktconform tarief van € 36,50. Dan moet u € 8,50 euro zelf betalen. Het marktconforme tarief kunt u op de website van uw zorgverzekeraar vinden.

Met een naturaverzekering krijgt u een voordelige polis en kunt u kiezen uit een ruim aanbod van zorgaanbieders. Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgaanbieders, hierin staan onder andere afspraken over prijs en kwaliteit. Zorgverzekeraars sluiten contracten met veel zorgverleners, maar niet met allemaal. Omdat uw verzekeraar met de gecontracteerde aanbieders afspraken kan maken, zal de premie van de naturapolis meestal lager zijn dan die van een restitutieverzekering.

Naturaverzekering: de voordelen

 • U hoeft geen rekeningen te betalen of voor te schieten. De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.
 • U betaalt meestal minder dan voor een restitutiepolis.
 • U kunt rekenen op snellere of betere zorgverlening, omdat uw verzekeraar hierover aparte afspraken heeft gemaakt met de zorgaanbieders.

Naturaverzekering: de nadelen

 • U bent gebonden aan de gecontracteerde zorgverleners.
 • U kunt ook naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, maar mogelijk krijgt u dan niet de volledige kosten vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen zorgverzekering.

Als u op vakantie gaat naar het buitenland, blijft u verzekerd voor zorg. De Nederlandse basisverzekering kent een werelddekking. Als u in het buitenland zorg nodig heeft, die niet kan wachten tot u terug bent gekeerd naar Nederland, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw zorgverzekeraar. In principe krijgt u deze zorg vergoed tot maximaal het Nederlandse tarief. Zijn de kosten hoger? Dan moet u deze zelf betalen, behalve als u hiervoor een aanvullende verzekering of reisverzekering met medische dekking heeft afgesloten.

Ook planbare zorg in het buitenland kunt u mogelijk vergoed krijgen. Hiervoor geldt in principe ook de werelddekking van de basisverzekering. Of u de planbare zorg vergoed krijgt hangt af van het land waar u verblijft. Het is altijd aan te raden om toestemming te vragen aan uw zorgverzekeraar voor planbare zorg in het buitenland. De vergoeding vanuit de basisverzekering is ook hier maximaal tot het Nederlandse tarief. Een hogere vergoeding kan mogelijk zijn als u naar een verdragsland gaat. Indien er sprake is van niet gecontracteerde zorg heeft dit ook gevolgen voor uw vergoeding.

Langer verblijf in het buitenland†
Gaat u voor langere tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een wereldreis? Dan kunt u niet altijd uw Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Uw zorgverzekeraar controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor een Nederlandse zorgverzekering. U kunt dit bij de zorgverzekeraar navragen.

Wanneer u naar het buitenland toe gaat is het handig als u uw medische zorgpas bij u heeft. Veel zorgverzekeraars hebben deze gecombineerd met de EHIC-pas. Met de EHIC-pas heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is alleen geldig in landen die vallen binnen de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland, AustraliŽ, Groot-BrittanniŽ en Noord-MacedoniŽ. De EHIC is persoonsgebonden en dient daarom voor elk gezinslid apart te worden aangevraagd.

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Tijdens vakanties in het buitenland bent u dan natuurlijk verzekerd. Maar als u verhuist naar het buitenland, bepaalt uw persoonlijke situatie of u nog in Nederland verzekerd blijft of niet.

De volgende situaties zijn mogelijk:

 • Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering.
 • Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland.
 • Ik woon in het buitenland en werk in Nederland.
 • Wonen in Nederland, werken in het buitenland
 • Studeren en wonen in het buitenland.
 • Ik keer terug uit het buitenland.

1. Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering

Wanneer u verhuist naar het buitenland met behoud van pensioen of uitkering vervalt uw Nederlandse ziektekostenverzekering. Als u in een land woont waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten en u ontvangt pensioen of een uitkering moet u zich aanmelden bij het CAK met het 121 formulier. U betaalt dan aan het CAK een bijdrage en u heeft dan recht op medische zorg volgens de wettelijke regelingen van uw woonland. Woont u in †een land dat geen verdragsland is? Sluit dan een zorgverzekering af in het land waar u woont voor uzelf en meeverhuizende gezinsleden.

2. Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland

Gaat u tijdelijk in het buitenland wonen en/of werken? Het hangt er dan vanaf waar u heen gaat en hoe lang u gaat, of u iets moet regelen. Voor gedetacheerden, diplomaten en uitgezonden ambtenaren gelden uitzonderingen.

Als u langer dan 3 maanden gaat werken in een verdragsland of eerste werkdag-land moet u uw zorgverzekering opzeggen en een zorgverzekering afsluiten in het nieuwe land. Indien u korter dan 3 maanden gaat werken in het buitenland, blijft u verzekerd in Nederland. U hoeft dan dus niets te doen.

Als u niet gaat werken en korter dan 1 jaar verblijft in het buitenland, hoeft u niets te doen. Blijft u langer dan 1 jaar in het buitenland? Neem dan contact op met de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

†3. Ik woon in het buitenland en werk in Nederland

Als u in Nederland werkt, bent u verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Voor uw gezinsleden kunt u geen zorgverzekering in Nederland afsluiten. U kunt hen soms wel meeverzekeren. U moet zich binnen vier maanden inschrijven bij een zorgverzekeraar van uw keuze. Na de aanmelding ontvangt u van uw Nederlandse zorgverzekeraar het verdragsformulier 106. Deze geeft u aan uw zorgverzekeraar in het land waar u woont. De verzekeraar zal u registreren als verdragsverzekerde. U kunt zowel in Nederland, als in uw woonland gebruik maken van zorg.

†4. Wonen in Nederland, werken in het buitenland

Wanneer u in het buitenland werkt, maar in Nederland woont, moet u bijna altijd in uw werkland een verzekering afsluiten. U kunt vaak uw gezinsleden meeverzekeren. Als u werkt in een verdragsland kunt u uzelf aanmelden voor een Verdragspolis van CZ om zorg in Nederland te ontvangen. U moet dan eerst wel bij uw buitenlandse zorgverzekeraar het 106 formulier aanvragen. De Verdragspolis dekt hetzelfde als de basisverzekering. U hoeft geen premie te betalen.

†5. Studeren en wonen in het buitenland

Gaat u in het buitenland studeren en werkt u niet naast uw studie? Dan moet u uw Nederlandse zorgverzekering houden. Het is wel verstandig om voor de noodzakelijke medische zorg iets extra’s zoals een EHIC-pas te regelen.

EHIC

Wanneer u gaat studeren in de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland AustraliŽ, Groot-BrittanniŽ en Noord-MacedoniŽ. kunt u een EHIC-pas aanvragen. Wanneer u naar het buitenland toe gaat is het handig als u uw medische zorgpas bij u heeft. Veel zorgverzekeraars hebben deze gecombineerd met de EHIC-pas. Met de EHIC-pas heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is persoonsgebonden en dient daarom voor elk gezinslid apart te worden aangevraagd.

Gaat u in een ander verdragsland studeren? Dan moet u bij uw zorgverzekeraar een 111 formulier aanvragen om aanspraak te maken op de noodzakelijke medische zorg. Wanneer u gaat studeren in een land waarmee geen verdrag is gesloten, houdt u het recht op de zorg uit uw Nederlandse zorgpolis.

Over de betaling

Betaalt u de premie voor uw†zorgverzekering niet? Dan stuurt de zorgverzekeraar u betalingsherinneringen. Uw verzekeraar kan u ook een betalingsregeling aanbieden. Na 6 maanden niet betalen meldt de zorgverzekeraar u als†wanbetaler†aan bij het CAK. Het CAK houdt de premie dan in op uw inkomen.†

Vanaf dat moment betaalt u geen zorgpremie meer aan uw†zorgverzekeraar. U blijft wel verzekerd voor de basisverzekering bij uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u ook een aanvullende verzekering? Dan kan de zorgverzekeraar die beŽindigen. Daarnaast ontvangt u uw zorgtoeslag†niet meer zelf. Daarmee wordt de premie aan het CAK betaald.†

Hogere premie zorgverzekering bij wanbetaling
Bent u aangemeld als wanbetaler bij het CAK? Dan betaalt u een hogere premie (bestuursrechtelijke premie). De hoogte bedraagt 130% van de standaardpremie. Dit geldt ook voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Bent u het hiermee oneens? Dan kunt u contact opnemen met uw†zorgverzekeraar.

Wanneer u van uw zorgverzekeraar een hoge rekening voor uw eigen risico of eigen bijdrage ontvangt, kunt u deze misschien niet in ťťn keer betalen. Daarom kunt u een betalingsregeling aanvragen. Dit kunt u gemakkelijk doen op de website van de verzekeraars. Zij zullen uw aanvraag beoordelen en u laten weten of deze wordt goedgekeurd.

Overstappen van zorgverzekeraar

In een aantal gevallen kunt u tussen 1 februari en 1 januari van het volgende kalenderjaaroverstappen naar het collectief van uw werkgever:

 • Als u wisselt van baan en u bent collectief verzekerd via uw oude werkgever. U kunt dan (uitsluitend) overstappen naar het collectief van uw nieuwe werkgever. U heeft per in dienst datum 30 dagen de tijd om over te stappen naar het collectief van uw nieuwe werkgever.
 • Als u 18 jaar bent geworden.
 • Als u uit een militair dienstverband komt.
 • Als u uit het buitenland komt en geen Nederlandse zorgverzekering heeft.
 • In verband met echtscheiding.
 • Bij tussentijdse aanpassingen in de polisvoorwaarden door de zorgverzekeraar.

Als u in Nederland woont of werkt, bent u verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Die plicht gaat in op de dag dat u zich inschrijft bij een Nederlandse gemeente of de dag dat uw Nederlandse arbeidscontract ingaat, als die dag eerder is. Vanaf dat moment, heeft u vier maanden de tijd om een zorgverzekering af te sluiten. Als u zich binnen vier maanden aanmeldt bij een zorgverzekeraar, gaat uw polis met terugwerkende kracht in vanaf de dag dat u zich inschreef bij de gemeente (of de dag dat uw arbeidscontract inging). Houd er rekening mee, dat u voor deze periode premie moet betalen, die wordt na het afronden van uw aanmelding in rekening gebracht. Zorg, die u heeft gebruikt in de periode voordat u een zorgverzekering aanvroeg, wordt vergoed door uw nieuwe zorgverzekeraar.

Als u langer dan vier maanden wacht met het afsluiten van een zorgverzekering, dan riskeert u een boete. Wanneer u zich na vier maanden of later aanmeldt, gaat uw zorgverzekering in op de dag dat u deze afsloot en dus niet met terugwerkende kracht. Zorg die u in die periode ervoor heeft gebruikt wordt niet vergoed. U hoeft ook geen premie te betalen voor deze periode.

U kunt zich hier aanmelden voor de collectieve zorgverzekering.

Zorgverzekeraars informeren u elk jaar vůůr 12 november tegen welke voorwaarden u komend kalenderjaar verzekerd bent. Allťťn wanneer u zich vůůr 1 januari aanmeldt bij een nieuwe zorgverzekeraar, zal deze uw oude zorgverzekering automatisch voor u en/of uw partner en kinderen, indien u dat wenst, opzeggen.†

U kunt er ook voor kiezen om zelf uw oude zorgverzekering op te zeggen. Dit is mogelijk tot en met 31 december. U heeft vervolgens tot 1 februari de tijd om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. Uw nieuwe ziektekostenverzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in.

Elk jaar heeft u in november en december de kans om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Wanneer u in deze periode overstapt zal uw nieuwe zorgverzekeraar de overstap doorgeven aan uw oude zorgverzekeraar.

Overstappen naar de collectieve zorgverzekering is simpel. U neemt de volgende stappen:

1.†Vergelijk uw huidige polis met ons aanbod en bepaal het beste aanbod voor u.

2.†Overweeg of u wilt deelnemen aan de collectieve verzekering en zo ja, wat u wilt verzekeren, en of u ook uw partner en/of kinderen mee wilt verzekeren.

3.†Maak een keuze:

 • U bent elders verzekerd en wilt per 1 januari deelnemen aan de collectieve verzekering → Ga naar de vergelijker op deze website, u kunt hier niet alleen het aanbod bekijken, maar ook gelijk de verzekering afsluiten en gebruik maken van de overstapservice.
 • U bent al verzekerd bij een van de collectieve verzekeraars, individueel of wellicht via de collectieve verzekering van de werkgever van uw partner → Vul het formulier in op deze website. Wij zorgen dat u wordt aangemeld voor het collectief bij uw verzekeraar.
 • U bent nieuw in dienst gekomen en wilt gedurende het jaar deelnemen aan de collectieve zorgverzekering → Wanneer u wisselt van werkgever, kunt u per uitzondering gedurende het jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • U bent op dit moment collectief verzekerd via uw vorige werkgever
  • Uw nieuwe werkgever biedt ook een collectieve zorgverzekering aan.
  • U stapt over binnen 30 dagen na het ingaan van uw nieuwe arbeidscontract.

Als u voldoet u aan de bovenstaande voorwaarden †Dan u kunt overstappen gedurende het jaar → Ga naar de vergelijker op deze website, u kunt hier niet alleen het aanbod bekijken, maar ook gelijk de verzekering afsluiten en gebruik maken van de overstapservice.

Komt u er tijdens het afsluiten niet uit of heeft u vragen? Onze Zorgdesk helpt u graag. Neem contact met hen op via 010 - 288 44 85 of via dit formulier.

Verzekering van mijn partner en/of kind(eren)

Ja, u kunt uw partner en/of kinderen uiteraard meeverzekeren via onze collectieve zorgverzekering. Zij ontvangen dan dezelfde korting als u.

Gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje! U moet de geboorte van uw kindje bij een aantal verzekeringen doorgeven, waaronder uw zorgverzekering.

Eťn van de ouders moet binnen vier maanden na de geboorte het kind aanmelden bij de zorgverzekering. Dit kan vaak online, maar bij sommige zorgverzekeraars moet u dit heuglijke nieuws telefonisch doorgeven. Uw kind krijgt dan dezelfde verzekering als u hebt. Heeft ťťn van de ouders een uitgebreidere zorgverzekering? Kies dan voor deze zorgverzekering.

Wanneer u niet binnen vier maanden uw kind aanmeldt, is hij of zij onverzekerd. U loopt dan de kans op hoge rekeningen wanneer uw kind ziek wordt. Daarnaast heeft u ook kans op een boete, omdat uw kind onverzekerd is.

Uw kind is†gratis meeverzekerd tot zijn of haar 18e verjaardag.†U hoeft dus geen premie te betalen, deze wordt door de overheid betaald. Het basispakket van de zorgverzekering is voor kinderen uitgebreider dan voor volwassenen. Zo valt fysiotherapie bijvoorbeeld wel onder de dekking bij kinderen en niet bij volwassenen (m.u.v. specifieke gevallen).

Nee, het eigen risico geldt niet voor (tandheelkundige) zorg voor kinderen tot 18 jaar.

Dit kan door uw verzoek te e-mailen naar zorgdesk@schoutenzekerheid.nl. Graag het relatienummer, de naam van de verzekeraar ťn de naam van uw werkgever vermelden in deze e-mail. Wij zorgen er dan voor dat de collectiviteitskorting ook aan de verzekering van uw partner wordt toegevoegd.

Ouders kunnen hun kind(eren) tot 18 jaar gratis meeverzekeren op hun eigen polis. Veel zorg voor kinderen zit al in de basisverzekering, maar er zijn een aantal dekkingen, die voor kinderen relevant kunnen zijn, die onder de aanvullende of tandartsverzekering verzekering vallen. Voorbeelden hiervan zijn: een flapoorcorrectie, verblijf in een logeerhuis voor ouders, een plaswekker of orthodontie.

Als u niet dezelfde zorgverzekering heeft als uw partner, verzeker uw kind(eren) dan mee bij de ouder met de meest uitgebreide polis. Let wel: zit u allebei bij dezelfde zorgverzekeraar dan gaat het niet altijd automatisch goed, dat de kinderen op de meest uitgebreide ziektekostenverzekering worden bijgeschreven. We adviseren u om dit zelf te controleren.

Als u gedurende het jaar nieuw in dienst komt en u wilt gaan deelnemen aan het collectief van uw nieuwe werkgever, is dit helaas niet direct mogelijk als u meedoet aan het collectief van de werkgever van uw partner. Dit kan alleen als u collectief verzekerd was via uw eigen vorige werkgever. Aan het eind van het jaar is het weer mogelijk om over te stappen.†

Als u en uw partner aan het eind van het jaar overstappen, worden uw huidige polissen automatisch opgezegd door de nieuwe verzekeraar. Het is in dit geval niet van belang dat uw partner collectief verzekerd was via zijn of haar werkgever.

Voor kinderen tot 18 jaar is de basisverzekering op sommige punten uitgebreider dan voor volwassenen. Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste dekkingen:

 • Huisarts
 • Verblijf ziekenhuis
 • Medicijnen
 • Tandarts
 • Hulpmiddelen
 • Ziekenvervoer
 • Fysiotherapie (tot 18 behandelingen)
 • Logopedie

Tip: verzeker uw kind op de meest uitgebreide polis van de ouders, zodat zij ook gebruik kunnen maken van de vergoedingen van de aanvullende verzekering.

Het is heel goed mogelijk dat u voordeliger uit bent via uw eigen werkgever. Wij adviseren u om de premie te berekenen van de verzekering die bij uw wensen past en deze te vergelijken met uw huidige verzekering.†Maak gebruik van de keuzehulp en ontdek welke verzekering de door u gewenste vergoedingen biedt.