Open menu

Elekta Zorg

Collectieve zorgverzekering voor Elekta medewerkers
Vragen? 010 - 288 44 85

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen omtrent de zorgverzekering. Staat uw vraag hier niet bij? Stel deze dan aan onze speciale zorgdesk.

Publicatiedatum: 10 november 2019

Coronavirus en uw zorgverzekering

Waarschijnlijk heeft u 'gewoon' een verkoudheid of griepje. Wanneer u wel (telefonisch) contact moet opnemen met de huisarts:

 • Als u koorts hebt met luchtwegklachten, zoals hoesten, kortademigheid of longontsteking;​
 • U de afgelopen twee weken in een gebied geweest waar corona is vastgesteld;
 • U de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiŽnt met het nieuwe coronavirus.

Zijn ťťn of meer van bovenstaande punten op u van toepassing? Neem dan telefonisch contact op met de huisarts om te bespreken wat u kunt doen.

Houd ook†de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)†in de gaten voor alle nieuwste informatie rondom de ontwikkelingen van het corona virus.

Huisartsenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een huisartsenconsult betaalt u†geen eigen risico. Voor laboratoriumtests wordt het eigen risico wťl aangesproken. Laboratoriumtests die aantonen of u†besmet bent met het coronavirus, vallen dus wel onder het eigen risico.

Het heeft geen zin om u†preventief te laten testen als u†geen klachten heeft. Een preventieve coronatest wordt dan ook niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Heeft u†gezondheidsklachten en vermoedt u†dat u†besmet bent met het virus? Neem in dit geval contact op met uw†huisarts. Als uw†huisarts besluit dat een coronatest nodig is, wordt het bloedonderzoek gewoon vergoed vanuit de basisverzekering. U†betaalt hiervoor wel het eigen risico.

De testen van het coronavirus worden onderzocht in een laboratorium. Laboratoriumtesten vallen onder de basisverzekering en krijgt u†dus inderdaad vergoed. Wel betaalt u†hier een eigen risico voor. Tenzij u uw eigen risico van dit jaar al hebt opgebruikt, natuurlijk.

Met een naturapolis of naturapolis (budget) vergoedt de zorgverzekeraar normaal gesproken alleen de volledige zorgkosten als u†naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Door het coronavirus dreigen verschillende ziekenhuizen vol te raken. Het kan hierdoor voorkomen dat uw gecontracteerde ziekenhuis u†doorverwijst naar een ander ziekenhuis, waarmee uw zorgverzekeraar geen contract heeft. Bij een doorverwijzing van een gecontracteerd ziekenhuis naar een niet gecontracteerd ziekenhuis blijft u†100% verzekerd en hoeft u†dus niet zelf bij te betalen.

Vermoed u dat u†besmet bent met het coronavirus? Dan is het belangrijk om (telefonisch) contact op te nemen met een (huis)arts of een ziekenhuis.† Zij bepalen dan of u†langs moet komen voor een onderzoek. Zo voorkomt u†dat u†andere mensen besmet. De zorgverzekering vergoedt spoedeisende zorg in het buitenland. ‘Spoedeisende zorg’ betekent in dit geval: zorg die niet kan wachten tot u terug in Nederland bent.

Spoedeisende hulp wordt vanuit de basisverzekering gedekt tot het maximale tarief dat in Nederland geldt. Als u†andere kosten vergoed wil krijgen, dan heeft u†een aanvullende zorgverzekering of een reisverzekering met dekking ‘geneeskundige kosten’ nodig. Als u†dit niet heeft, betaalt u†het bedrag dat hoger is dan de vergoeding vanuit uw†basisverzekering zelf.

Er zijn op dit moment nog geen medicijnen tegen het coronavirus en ook vaccinaties tegen het virus bestaan nog niet. Wel kunnen de symptomen behandeld worden, bijvoorbeeld met koortsverlagende middelen (pijnstillers). PatiŽnten die erg benauwd zijn kunnen in het ziekenhuis behandeld worden met extra zuurstof. Medicijnen die zijn opgenomen in het GVS (geneesmiddelenvergoedingssysteem) worden vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste medicijnen die de huisarts of specialist voorschrijft zijn opgenomen in het GVS. Voor sommige medicijnen betaalt u†wel een eigen bijdrage.

Uw zorgverzekering in 2020

Ook voor 2020 wijzigt weer het een en ander aan de zorgverzekering. Hierbij de wijzigingen†op een rij:

Premie
De verwachting is dat de zorgpremie per maand met ongeveer € 3,- stijgt, dus € 36,- per jaar. Dit is het gevolg van de zorgkosten die al jaren aan het stijgen zijn. De exacte stijging wordt in de loop van het vierde kwartaal bekend gemaakt: uiterlijk 12 november moeten alle zorgverzekeraars de prijzen bekend maken. De stijging is minder fors dan verleden jaar, toen steeg de zorgpremie met gemiddeld € 80,-.

Eigen risico
Het verplichte eigen risico in 2020 blijft € 385,-. Het verplichte eigen risico staat voor iedereen vast en houdt in dat elke volwassene de eerste € 385,- aan zorgkosten, die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Hierna worden de zorgkosten pas vergoedt door de zorgverzekeraar. Kinderen betalen geen eigen risico.

Nieuwe dekkingen in het basispakket
In 2020 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende dekkingen:

 • Specialist ouderengeeskunde en arts verstandelijk gehandicapten†(onder voorbehoud)
 • Nieuwe medicatie tegen kanker†(vanaf 1 september al beschikbaar)
 • Middel Fampyra tegen MS in basispakket†(vanaf 1 september al beschikbaar)
 • Logeervergoeding zonder opname
 • Regeling Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt verlengd

Geen eigen risico meer voor stoppen met roken
Vanaf 2020 wordt voor rokers een stoppen-met-rokenprogramma aangeboden waarbij het eigen risico niet wordt aangesproken. Tot en met dit jaar mochten zorgverzekeraars hiervoor het eigen risico (€ 385,-) in rekening brengen.

Transparantie medicijnprijzen
Minister Bruno Bruins wil waarborgen dat, ondanks de kostenstijgingen in de zorg, goede medicijnen in de toekomst ook aangeboden blijven worden tegen een redelijke prijs. Daarom heeft hij farmaceutische bedrijven gevraagd inzicht te geven in de opbouw van een kostprijs van een geneesmiddel. Door deze transparantie hoopt hij dat de onderhandelingen met medicijnfabrikanten beter en eerlijker zullen verlopen, waar de patiŽnten uiteindelijk van profiteren.

Algemene vragen

 • Zilveren Kruis biedt 5% korting op de basisverzekering en 15% korting op de aanvullende pakketten.
 • VGZ Werkt biedt 4% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende pakketten.
 • CZ biedt 4% korting op de basisverzekering en 12% korting op de aanvullende pakketten.

De zorgverzekering vergoedt medische zorg. U betaalt hiervoor premie, maar voor sommige zorg geldt ook een eigen bijdrage. Dit betekent dat u voor een gedeelte van de behandeling zelf ook moet betalen. Het verschilt hoeveel u moet bijbetalen. Bovendien zijn er twee soorten eigen bijdragen:

De wettelijke eigen bijdrage

De overheid heeft bepaald dat voor sommige zorg een eigen bijdrage betaald moet worden. Dit geldt alleen voor de zorg die onder het basispakket van de zorgverzekering valt. Het bedrag is voor iedereen hetzelfde.

Wanneer u gebruik maakt van de volgende zorg moet u rekening houden met een eigen bijdrage:

 • Vervoer
  Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage.
 • Medicijnen
  De basisverzekering vergoedt de goedkoopste variant van geneesmiddelen. Wanneer u gebruik maakt van een duurdere variant zult u het restbedrag zelf moeten bijbetalen.
 • Kraamzorg
  Voor kraamzorg thuis geldt een wettelijke eigen bijdrage.
 • Hulpmiddelen

Bijdrage voor kosten die hoger zijn dan de maximale vergoeding van de verzekeraar

Voor sommige hulpmiddelen, zoals orthopedische schoenen, moet u een eigen bijdrage betalen. U betaalt de eigen bijdrage rechtstreeks aan de leverancier/winkel.

Voor bovengenoemde eigen bijdragen kunt u zich vaak aanvullend verzekeren. Hoeveel verzekerd is hangt af van de aanvullende verzekering die u kiest.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Alleen voor een aanvullende verzekering kunnen zij voor de meest uitgebreide pakketten een gezondheidsverklaring vragen.†

Voor iedereen geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is dat deel van de zorgkosten dat u via de basisverzekering zelf moet betalen. Voor 2020†is het eigen risico vastgesteld op € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- die u aan medische kosten maakt, zelf moet betalen. U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen met maximaal € 500,-. Hoe hoger het eigen risico, des te groter de premiekorting. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de hoogte van de korting.

Ook als u al verzekerd bent bij CZ, VGZ of Zilveren Kruis,kunt u gebruik maken van dit aanbod. Wij vragen u dan om dit formulier in te vullen.†Wij zullen dan zorgen dat uw verzekering gelijk blijft, maar dat wel de collectiviteitskorting op uw zorgverzekering wordt toegepast.†

Sommige verzekeraars bieden naast een natura- en restitutieverzekering ook een goedkope variant van de naturaverzekering aan. Deze staat vaak onder de naam 'Natura Selectief/Budgetpolis'. Wanneer u voor deze verzekering kiest, let u dan op het volgende:

 • Vaak worden alleen declaraties van gecontracteerde†zorgverleners†vergoed.†
 • Vergoeding bij een niet-gecontracteerde†zorgverleners†is vaak minder (bijvoorbeeld 50%).
 • Betaling is in de meeste gevallen alleen per automatische incasso.
 • U kunt uw zaken meestal alleen online regelen.

Bekijk voordat u deze verzekering afsluit goed de voorwaarden. Bij CZ heet deze polis de†CZ Zorg-bewustpolis.†

Ja, zorgverzekeraars zijn verplicht door de Zorgverzekeringswet om iedereen voor de basisverzekering te accepteren. Jong, oud, ziek, chronisch ziek, ze mogen geen onderscheid maken.

Alleen voor de meest uitgebreide aanvullende (tandarts)verzekeringen wordt een gezondheidsverklaring gevraagd. Indien u echter kunt aantonen dat u bij uw huidige zorgverzekeraar ook de meest uitgebreide aanvullende (tandarts)verzekering heeft, zal geen gezondheidverklaring worden gevraagd.

Bereken hier de premie voor uw zorgverzekering via Elekta.

Betaalt u de premie voor uw†zorgverzekering niet? Dan stuurt de zorgverzekeraar u betalingsherinneringen. Uw verzekeraar kan u ook een betalingsregeling aanbieden. Na 6 maanden niet betalen meldt de zorgverzekeraar u als†wanbetaler†aan bij het CAK. Het CAK houdt de premie dan in op uw inkomen.†
Vanaf dat moment betaalt u geen zorgpremie meer aan uw†zorgverzekeraar. U blijft wel verzekerd voor de basisverzekering bij uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u ook een aanvullende verzekering? Dan kan de zorgverzekeraar die beŽindigen. Daarnaast ontvangt u uw zorgtoeslag†niet meer zelf. Daarmee wordt de premie aan het CAK betaald.†

Hogere premie zorgverzekering bij wanbetaling
Bent u aangemeld als wanbetaler bij het CAK? Dan betaalt u een hogere premie (bestuursrechtelijke premie). De hoogte bedraagt 130% van de standaardpremie. Dit geldt ook voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Bent u het hiermee oneens? Dan moet u contact opnemen met uw†zorgverzekeraar.

Met een restitutieverzekering kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen. De kosten door uw zorgverzekering vergoed. Omdat u naar zorgaanbieders kunt gaan waarmee de verzekeraar geen prijsafspraken heeft gemaakt, heeft de zorgverzekeraar minder invloed op de gemaakte kosten. Hierdoor is de premie van de restitutiepolis meestal hoger dan die van een naturaverzekering.

Restitutieverzekering: de voordelen

 • U kunt zelf kiezen naar welke zorgaanbieder u gaat.
 • U krijgt in principe van alle zorgaanbieders de kosten vergoed.
 • U heeft een goed inzicht in de kosten van uw zorg.

Restitutieverzekering: de nadelen

 • U betaalt meer dan voor een naturaverzekering.
 • De verzekeraar heeft geen speciale afspraken gemaakt met zorgverleners over prijs, kwaliteit en service.

U krijgt vaak in het geval van ongecontracteerde zorg het marktconforme tarief vergoed. Deze kan lager liggen dan de werkelijk gemaakte kosten. Bijvoorbeeld: uw fysiotherapeut kost € 45,-. Uw restitutiepolis vergoedt een marktconform tarief van € 36,50. Dan moet u € 8,50 euro zelf betalen. Het marktconforme tarief kunt u op de website van uw zorgverzekeraar vinden.

Met een naturaverzekering kunt u direct naar een zorgaanbieder (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) gaan. De verzekeraar betaalt de rekening. U kunt naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten. En onder bepaalde voorwaarden ook naar andere. Omdat uw verzekeraar met de gecontracteerde aanbieders afspraken kan maken, zal de premie van de naturapolis meestal lager zijn dan die van een restitutieverzekering.

Naturaverzekering: de voordelen

 • U hoeft geen rekeningen te betalen of voor te schieten. De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.
 • U betaalt meestal minder dan voor een restitutiepolis.
 • U kunt rekenen op snellere of betere zorgverlening, omdat uw verzekeraar hierover aparte afspraken heeft gemaakt met de zorgaanbieders.

Naturaverzekering: de nadelen

 • U heeft keuze uit zorgaanbieders waarmee uw verzekeraar een contract heeft gesloten. Vervolgens krijgt u de gemaakte kosten volledig vergoed.
 • U kunt ook naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, maar mogelijk krijgt u dan niet de volledige kosten vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen zorgverzekering.

Als u op vakantie gaat naar het buitenland, blijft u verzekerd voor zorg. Welke medische zorg u kunt krijgen, hangt af van het land waar u op vakantie bent. Ook de vergoeding van zorgkosten hangt daarvan af. Soms dekt de basiszorgverzekering sommige kosten niet of niet helemaal. Misschien heeft u een aanvullende verzekering of reisverzekering nodig.

Zorgkosten buitenland†
Nederland heeft met een aantal landen de afspraak dat zij elkaars verzekerden helpen als die zorg nodig hebben. In deze†verdragslanden†heeft u recht op medische zorg uit het basispakket van dat land. Deze landen verrekenen de kosten achteraf met elkaar.

Heeft Nederland geen afspraken gemaakt met het land waar u naartoe gaat? Zoek dan in de polis van uw zorgverzekering of reisverzekering op voor welke medische zorg u daar verzekerd bent.

Langer verblijf in het buitenland†
Gaat u voor langere tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een wereldreis? Dan bepaalt uw Nederlandse zorgverzekeraar of u nog verzekerd bent. Dit kunt u navragen bij de zorgverzekeraar.

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorg krijgt u geen rekening van uw zorgverzekeraar toegestuurd:

 • Zorg door de huisarts.
 • Alle zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed.
 • Verloskundige zorg.
 • Kraamzorg.
 • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld borstkankeronderzoek).
 • De griepprik voor risicogroepen.
 • Tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar.

Wanneer u naar het buitenland toe gaat is het handig als u uw medische zorgpas bij u heeft. Veel zorgverzekeraars hebben deze gecombineerd met de EHIC-pas. Met de EHIC-pas heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is alleen geldig in landen die vallen binnen de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland en AustraliŽ. De EHIC is persoonsgebonden en dient daarom voor elk gezinslid apart te worden aangevraagd.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een wijziging op uw bestaande polis wilt doorvoeren. Dit kunt u bij de meeste verzekeraars gemakkelijk doen:

Staat uw verzekeraar hier niet bij? Kijkt u dan op de website van uw verzekeraar.

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Tijdens vakanties in het buitenland bent u dan natuurlijk verzekerd. Maar als u verhuist naar het buitenland, bepaalt uw persoonlijke situatie of u nog in Nederland verzekerd blijft of niet.

De volgende situaties zijn mogelijk:

 • Ik verhuis naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering.
 • Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering.
 • Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland.
 • Ik woon in het buitenland en werk in Nederland.
 • Wonen in Nederland, werken in het buitenland
 • Studeren en wonen in het buitenland.
 • Ik keer terug uit het buitenland.

1. Ik verhuis naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering

Wanneer u verhuist naar het buitenland met behoud van pensioen of uitkering vervalt uw Nederlandse ziektekostenverzekering. Als u verhuist naar een verdragsland, moet u zich laten registreren bij het CAK. Gaat u naar een land dat geen verdragsland is? Sluit dan een zorgverzekering af in het land waar u gaat wonen voor uzelf en meeverhuizende gezinsleden.

2. Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering

Als u in een land woont waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten en u ontvangt pensioen of een uitkering moet u zich aanmelden bij het CAK met het 121 formulier. U betaalt dan aan het CAK een bijdrage en u heeft dan recht op medische zorg volgens de wettelijke regelingen van uw woonland.

3. Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland

Gaat u tijdelijk in het buitenland wonen en/of werken? Het hangt er dan vanaf waar u heen gaat en hoe lang u gaat, of u iets moet regelen. Voor gedetacheerden, diplomaten en uitgezonden ambtenaren gelden uitzonderingen.

Als u langer dan 3 maanden gaat werken in een verdragsland of eerste werkdag-land moet u uw zorgverzekering opzeggen en een zorgverzekering afsluiten in het nieuwe land. Indien u korter dan 3 maanden gaat werken in het buitenland, blijft u verzekerd in Nederland. U hoeft dan dus niets te doen.

Als u niet gaat werken en korter dan 1 jaar verblijft in het buitenland, hoeft u niets te doen. Blijft u langer dan 1 jaar in het buitenland? Neem dan contact op met de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

†4. Ik woon in het buitenland en werk in Nederland

Als u in Nederland werkt, bent u verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Voor uw gezinsleden kunt u geen zorgverzekering in Nederland afsluiten. U kunt hen soms wel meeverzekeren. U moet zich binnen vier maanden inschrijven bij een zorgverzekeraar van uw keuze. Na de aanmelding ontvangt u van uw Nederlandse zorgverzekeraar het verdragsformulier 106. Deze geeft u aan uw zorgverzekeraar in het land waar u woont. De verzekeraar zal u registreren als verdragsverzekerde. U kunt zowel in Nederland, als in uw woonland gebruik maken van zorg.

†5. Wonen in Nederland, werken in het buitenland

Wanneer u in het buitenland werkt, maar in Nederland woont, moet u bijna altijd in uw werkland een verzekering afsluiten. U kunt vaak uw gezinsleden meeverzekeren. Als u dan medische zorg nodig heeft en u werkt in een verdragsland kunt u uzelf aanmelden voor een Verdragspolis van CZ. U moet dan eerst wel bij uw buitenlandse zorgverzekeraar het 106 formulier aanvragen. De Verdragspolis dekt hetzelfde als de basisverzekering. U hoeft geen premie te betalen.

†6. Studeren en wonen in het buitenland

Gaat u in het buitenland studeren en bent u jonger dan 30? Dan moet u uw Nederlandse zorgverzekering houden. Het is wel verstandig om voor de noodzakelijke medische zorg iets extra’s zoals een EHIC-pas te regelen.

EHIC

Wanneer u gaat studeren in de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland of AustraliŽ kunt u een EHIC-pas aanvragen. De Aevitae klantenpas is tevens een Europese pas. De EHIC pas van Zilveren Kruis kunt u aanvragen via de internetsite van Zilveren Kruis. Met de EHIC-pas heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een verblijf in het buitenland.

Gaat u in een ander verdragsland studeren? Dan moet u bij uw zorgverzekeraar een 111 formulier aanvragen om aanspraak te maken op de noodzakelijke medische zorg. Wanneer u gaat studeren in een land waarmee geen verdrag is gesloten, houdt u het recht op de zorg uit uw Nederlandse zorgpolis.

Overstappen van zorgverzekeraar

In een aantal gevallen mag u tussen 1 februari en 1 januari van het volgende kalenderjaar uw huidige zorgverzekering opzeggen:

 • Bij wisseling van werkgever kan de basisverzekering in veel gevallen beŽindigd worden. Voorwaarde hierbij is dat u bij zowel uw oude werkgever als uw nieuwe deelneemt aan de collectieve zorgverzekering;
 • Als u 18 jaar bent geworden;
 • Als u uit een militair dienstverband komt;
 • In verband met echtscheiding;
 • Bij tussentijdse aanpassingen in de polisvoorwaarden door de zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars informeren u elk jaar vůůr 12 november tegen welke voorwaarden u komend kalenderjaar verzekerd bent. Het opzeggen van de oude zorgverzekering is mogelijk tot 1 januari. U heeft tot 1 februari de tijd om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. Uw nieuwe ziektekostenverzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in.

Allťťn wanneer u zich vůůr 1 januari aanmeldt bij een nieuwe zorgverzekeraar, zal deze uw oude zorgverzekering automatisch voor u en/of uw partner en kinderen, indien u dat wenst, opzeggen.†

Elk jaar heeft u in november en december de kans om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Wanneer u in deze periode overstapt zal uw nieuwe zorgverzekeraar de overstap doorgeven aan uw oude zorgverzekeraar.

Overstappen naar een van de collectieve contracten van Elekta is simpel. U neemt de volgende 4 stappen:

 1. Bekijk welke zorgverzekering het beste bij uw situatie past.
 2. Vergelijk uw huidige polis met ons aanbod en bepaal het beste aanbod voor u. †
 3. Sluit uw nieuwe zorgverzekering (online) af.
 4. Maak voor 1 januari gebruik van de gratis opzegservice.

Komt u er tijdens het afsluiten niet uit of heeft u vragen? Onze Zorgdesk helpt u graag. Neem contact met hen op via 010 - 288 44 85 of via dit formulier.

Verzekering van mijn partner en/of kind(eren)

Ja, u kunt uw partner en/of kinderen uiteraard meeverzekeren via het collectieve contract dat Elekta heeft afgesloten. Zij ontvangen dan dezelfde korting als u.

Gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje! U moet de geboorte van uw kindje bij een aantal verzekeringen doorgeven, waaronder uw zorgverzekering.

Eťn van de ouders moet binnen vier maanden na de geboorte het kind aanmelden bij de zorgverzekering. Dit kan vaak online, maar bij sommige zorgverzekeraars moet u dit heuglijke nieuws telefonisch doorgeven. Uw kind krijgt dan dezelfde verzekering als u hebt. Heeft ťťn van de ouders een uitgebreidere zorgverzekering? Kies dan voor deze zorgverzekering.

Wanneer u niet binnen vier maanden uw kind aanmeldt, is hij of zij onverzekerd. U loopt dan de kans op hoge rekeningen wanneer uw kind ziek wordt. Daarnaast heeft u ook kans op een boete, omdat uw kind onverzekerd is.

Uw kind is gratis meeverzekerd tot zijn of haar 18e verjaardag.†U hoeft dus geen premie te betalen, deze wordt door de overheid betaald. Het basispakket van de zorgverzekering is voor kinderen uitgebreider dan voor volwassenen. Zo valt fysiotherapie bijvoorbeeld wel onder de dekking bij kinderen en niet bij volwassenen (voor chronisch zieken wel).

Nee, het eigen risico geldt niet voor (tandheelkundige) zorg voor kinderen tot 18 jaar.

Dit kan door uw verzoek te e-mailen naar zorgdesk@schoutenzekerheid.nl. Graag het relatienummer en de naam van de verzekeraar in deze e-mail vermelden. Wij zullen dan zorgen dat de collectiviteitskorting ook aan de verzekering van uw partner wordt toegevoegd.

Ouders kunnen hun kind(eren) tot 18 jaar gratis meeverzekeren op hun eigen polis. Veel zorg voor kinderen zit al in de basisverzekering. Alleen voor bijvoorbeeld een flapoorcorrectie, een logeerhuis voor u of een plaswekker kunt u een aanvullende verzekering nemen.

Als u niet dezelfde zorgverzekering hebt als uw partner, verzeker uw kind(eren) dan mee bij de ouder met de meest uitgebreide polis. Let wel: zit u allebei bij dezelfde zorgverzekeraar dan is het niet vanzelfsprekend dat uw kind(eren) op de meest uitgebreide ziektekostenverzekering worden bijgeschreven. Controleer dit dus goed!

U hoeft dit niet zelf te doen, dit wordt automatisch geregeld door de zorgverzekeraar waarmee Elekta een collectief contract heeft afgesloten. Dus kiest u ervoor om over te stappen naar de collectiviteit van Elekta bij CZ, VGZ of Zilveren Kruis, dan zeggen zij automatisch de zorgverzekering via de werkgever van uw partner op.

 • Huisarts
 • Verblijf ziekenhuis
 • Medicijnen
 • Tandarts
 • Hulpmiddelen
 • Ziekenvervoer
 • Fysiotherapie (tot 18 behandelingen)
 • Dyslexiezorg (7 t/m 11 jaar)
 • Logopedie

Tip: verzeker uw kind op de meest uitgebreide polis.

De kans is groot dat u voordeliger uit bent bij een van de collectieve contracten die Elekta heeft afgesloten met CZ, VGZ en Zilveren Kruis. Elekta is een grote werkgever en heeft hierdoor bij verzekeraars de maximale kortingen kunnen regelen die mogelijk zijn. Bereken hier de premie voor uw zorgverzekering via Elekta.